Jak poprawić efektywność IT i zredukować wydatki dzięki Intune.

Zarządzanie urządzeniami w firmie staje się jednym z większych wyzwań dla działów IT. W erze pracy hybrydowej i mobilnej pracownicy używają różnych typów urządzeń, często łącząc swoje prywatne urządzenia z służbowymi. 

Zapewnienie:

  • ochrony endpointów,
  • bezpieczeństwa danych firmowych,
  • bezpieczeństwa użytkownikom,
  • zgodności uprawnień użytkowników z politykami firmowymi,
  • wydajności urządzeń,

bez zmiany podejścia do zarządzania urządzeniami i bez utraty kontroli – wymaga dużego nakładu pracy przez odpowiednią do skali przedsiębiorstwa liczbę pracowników IT. Odpowiedzią na to wyzwanie jest usługa zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM) oferowana przez Microsoft – Intune. 

Microsoft Intune do zarządzania urządzeniami i ochrony danych firmowych.

Intune to usługa zdalnego zarządzania i zabezpieczania różnych urządzeń pracowników, takich jak smartfony, tablety, laptopy i komputery stacjonarne z systemami Android, iOS i Windows 10/11 oferowana przez Microsoft. Dzięki integracji z innymi usługami chmurowymi Microsoft można tworzyć i monitorować polityki, ustawienia, aplikacje i raporty na temat urządzeń w organizacji.I

Jak Microsoft Intune usprawnia pracę działów IT?

Intune usprawnia pracę działów IT poprzez:

  • Centralizację zarządzania urządzeniami – dzięki Intune można zarządzać wszystkimi rodzajami urządzeń, takimi jak komputery, smartfony, tablety, czy kioski, z jednej konsoli administracyjnej, dostępnej przez przeglądarkę internetową.
  • Uproszczenie zgodności i bezpieczeństwa – dzięki Intune można sprawdzać i wymuszać zgodność urządzeń z politykami firmy, a także wykrywać i reagować na zagrożenia, takie jak wirusy, malware, czy ataki hakerskie.
  • Wspieranie cyfrowej transformacji – dzięki Intune można wspomagać procesy biznesowe i innowacje, poprzez udostępnianie pracownikom nowoczesnych aplikacji i narzędzi, takich jak Microsoft 365, Teams, czy Power Apps, oraz integrowanie ich z innymi usługami chmurowymi.
  • Szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych – przypadku, gdy sprzęt zostanie zgubiony lub skradziony, dostęp do firmowych danych można natychmiast zablokować ,chroniąc tym samym wrażliwe informacje przed nieautoryzowanym dostępem.
  • Tworzenie środowiska pracy dla nowych pracowników poprzez zautomatyzowany proces konfiguracji komputerów.

Jak jest licencjonowany Microsoft  Intune?

Intune to usługa oparta na subskrypcji miesięcznej lub rocznej na użytkownika lub urządzenie. Można ją kupić jako część licencji (Business Premium, E3 EEA no Teams, E5 EEA no Teams, Enterprise Mobility + Security lub jako osobny dodatek do istniejących licencji.

Jakie są oferowane plany licencyjne Microsoft Intune?

Microsoft Intune Plan 1 Device

Usługa przeznaczona do elastycznego zarządzania i zabezpieczania urządzeń, które nie są przypisane do konkretnych użytkowników. Nie jest przeznaczona do współdzielenia obszarów roboczych i jest idealna w sytuacjach, gdy urządzenia pełnią funkcję publiczną.

Microsoft Intune Plan 1

Microsoft Intune Plan 1 to usługa dla pracowników. Umożliwia administratorom IT zdalne zarządzanie urządzeniami mobilnymi, monitorowanie, konfigurowanie i aktualizację urządzeń z jednego centralnego punktu. Usługa pozwala na konfigurację polityk bezpieczeństwa, kontrolowanie dostępu do sieci oraz blokowanie urządzeń w przypadku wykrycia zagrożeń. Współpracując z pakietem Microsoft 365, Intune zapewnia produktywność pracowników na różnych urządzeniach, jednocześnie dbając o bezpieczeństwo informacji firmowych.

Microsoft Intune Plan 2

Stanowi rozszerzenie subskrypcji Intune plan 1, wprowadzając dodatkowe funkcje. Obejmują one Intune Tunnel dla aplikacji mobilnych, który umożliwia połączenie firmowych zasobów z aplikacjami na urządzeniach osobistych z systemami iOS, iPadOS oraz Android, oraz zarządzanie niestandardowymi urządzeniami, takimi jak okulary rozszerzonej rzeczywistości lub tablice interaktywne.

Microsoft Intune Suite

Intune Suite to usługa, która umożliwia zdalne rozwiązywanie problemów użytkowników z systemami Windows i Android oraz kontrolowane podnoszenie uprawnień użytkowników Windows. Oferuje zaawansowaną analitykę punktów końcowych, wspierającą administratorów IT. Dodatkowo, Intune Suite posiada narzędzia, które pomogą lepiej zabezpieczyć urządzenia i aplikacje, takie jak chmurowe centrum certyfikacji czy katalogi gotowych aplikacji firm trzecich.