Microsoft Copilot już teraz pomaga ludziom oszczędzać czas oraz być bardziej produktywnymi i kreatywnymi. Zgodnie z zapowiedziami na Microsoft Build 2024 dostaniemy zupełnie nowy zestaw funkcji, które odblokowują zdolność Copilot do generowania wyników biznesowych dla każdej organizacji:  

Team Copilot – nowy, wartościowy członek zespołu   

Team Copilot rozszerza możliwości Copilota poza osobistego asystenta, aby działał jako wartościowy członek zespołu – uczestnicząc i wnosząc wkład wraz z zespołem. I oczywiście zawsze masz kontrolę – przypisując zadania lub obowiązki Copilotowi, aby cały zespół mógł być bardziej produktywny, współpracować i być kreatywnym. Będzie dostępny wszędzie tam, gdzie współpracujesz – w Microsoft Teams, Microsoft Loop, Microsoft Planner i nie tylko.  

  • Umożliwi bardziej produktywną dyskusję na spotkaniach poprzez zarządzanie agendą i sporządzanie notatek, których współautorem może być każdy uczestnik spotkania.  
  • Umożliwi bardziej produktywną dyskusję na spotkaniach poprzez zarządzanie agendą i sporządzanie notatek, których współautorem może być każdy uczestnik spotkania.  
  • Pomoże wszystkim lepiej wykorzystać czaty, wyświetlając najważniejsze informacje, śledząc działania i rozwiązując nierozwiązane kwestie.  
  • Zapewni płynny przebieg każdego projektu poprzez tworzenie i przydzielanie zadań, śledzenie terminów i powiadamianie członków zespołu, gdy potrzebny jest ich wkład. 

Funkcje te będą dostępne jeszcze w  2024 r. dla klientów posiadających licencję Microsoft Copilot for Microsoft 365

Nowe copiloty, które automatyzują procesy biznesowe 

W każdym procesie biznesowym można uzyskać wydajność i odblokować nową wartość. Nowe  możliwości w Microsoft Copilot Studio do tworzenia niestandardowych copilotów, które działają jako agenci, którzy pracują niezależnie pod Twoim kierownictwem, aby:   

  • Automatyzować długotrwałe procesy biznesowe. 
  • Analizować działania i dane wejściowe użytkownika. 
  • Wykorzystywać pamięć do wprowadzania kontekstu.  
  • Uczyć się w oparciu o opinie użytkowników. 
  • Rejestrować żądania wyjątków i prosić o pomoc. 

Na przykład, copilot „przyjmujący zamówienie” może obsługiwać kompleksowy proces realizacji zamówienia – od przyjęcia zamówienia, przez jego przetworzenie i inteligentne rekomendacje oraz zastępowanie produktów niedostępnych w magazynie, aż po wysyłkę do klienta. 

Ułatwione będzie również tworzenie niestandardowych copilotów opartych na danych SharePoint i OneDrive – gdzie znajduje się tak wiele wiedzy organizacyjnej. Wystarczy kilka kliknięć, aby niestandardowe copiloty utworzone z SharePoint pomogły zespołowi uzyskać potrzebne informacje z plików w ciągu kilku sekund i mogą być dalej edytowane i ulepszane za pomocą Copilot Studio. Ta nowa funkcja ma być także dostępna w 2024 roku.   

Dzięki nowym rozszerzeniom Copilot ułatwi każdemu dostosowanie działań Copilot i rozszerzenie Copilot na dane i systemy biznesowe.  

Zobacz w sklepie