Dane kontaktowe

Greeneris Sp. z o.o.
ul. Wojciecha Korfantego 5
01-496 Warszawa


e-mail: cok@greeneris.com

NIP: 524-275-35-56
REGON: 146283039

Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy.
Kapitał zakładowy: 500.000 zł, numer KRS: 0000435724